Anekdotes

Enkele anekdotes van Koeab Hannen
"Zo goed en zo kwaad ik mij enkele anekdotes van mijn moeder nog kan herinneren!"

Hoeve Het Zand
Een plek waar het rustig wonen was, vrij in de natuur. Een boerderij, aan een kant omgeven door hoogstam fruitbomen en aan de andere kant weilanden met grazende koeien en landbouwgrond. Het wuivende koren in de zomerdag moest door de kinderen gemeden worden. Er zat een korenwolf in.....