Wethouder Peter Pustjens heeft zondag de Cultuurprijs 2015 uitgereikt aan Lei Hannen uit Echt. De prijs bestaat uit een bronzen kunstwerk, genaamd t Zwingelke, en een oorkonde.

Een onafhankelijke jury had de haast ondankbare taak om uit de genomineerde kandidaten een keuze te maken. Door de jury worden opgestelde criteria en het algemeneculturele belang, naast het belang voor de gemeenschap gelegd. De verdiensten van Hannen zijn door de jury gewogen en na overleg is zij unaniem tot deze voordracht gekomen.

Namens de jury benadrukte drs. Jos Lemmen dat de andere genomineerden absoluut niet te licht zijn bevonden en dat de beslissing om te komen tot deze voordracht is genomen na rijp beraad. Voorzitter Ad Gijzels van de Klankbordgroep gaf aan dat de cultuurprijs een initiatief is van het gemeentebestuur en de Klankbordgroep Cultuur, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt.

Verder wees Gijzels op het belang dat aandacht voor de cultuur ten goede komt aan mens en samenleving, zoals de laatste tijd duidelijk wordt gemaakt in tal van wetenschappelijke publicaties. De muzikale omlijsting van de uitreiking was in handen van Melodic Percussion Ensemble van Studio Slagmolen. Leuke wetenswaardigheid: het kunstwerk dat aan de jaarlijkse cultuurprijs is verbonden, is ontworpen en gemaakt door Lei Hannen zelf.Cor Voorter
Loes FM
 


 
We heten u welkom op de website van de Familie Hannen.

Zoals de naam al aangeeft, treft u op deze site allerlei zaken aan die betrekking hebben op de familie Hannen.
Door boven in de balk een van de opties aan te klikken kunt u binnen de diverse onderwerpen navigeren.

Heeft u zelf een leuk onderwerp de familie betreffende: meldt het ons en wij zorgen voor publicatie op de website.

Ontdekt u gegevens die onjuist, storend of kwetsend zijn: meldt het ons onverwijld en wij zullen zorgen dat de gegevens gecorrigeerd dan wel verwijderd worden.

Via de optie Contact kunt u zich aanmelden voor toezending van de digitale Nieuwsbrief die wij vanaf 2009 regelmatig willen uitbrengen.

Via Contact kunt u ook uw opmerkingen en verhalen over de familie voor publicatie kwijt. Heeft u leuke informatie die u de redactie wil toevertrouwen, maar waarvan u publicatie via het openbare netwerk niet wenst, ook in dat geval kunt u u post hier kwijt. We denken hier met name aan aanvullingen op de stamboomgegevens.